Obec Telgárt
Telgárt

 info@obectelgart.sk

Mapa webu

Adresa

Obec Telgárt

Telgárt 70, 976 73 Telgárt

 

Tel.: 048 6194600

E-mail: info@obectelgart.sk


ďalšie kontakty
Obec Telgárt - mapa

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 1. 2019

Autorská zmluva

Autorská zmluva

1 000,00 EUR jedentisíc

RNDr. Peter Koleda, PhD.

Obec Telgárt

8. 3. 2019

Zmluva o dielo

1A - PS/SK – 2019

3 950,00 EUR tritisícdeväťstopaťdesiat

Agroprojekt

Obec Telgárt

9. 4. 2019

Zmluva o dielo

04/2019

3 912,00 EUR tritisícdeväťstodvanásť

Kováč Architects s.r.o.

Obec Telgárt

15. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí služby

03032019A

44 863,72 EUR štyridsťtisícosemstošesťdesiattri

Pro Class s.r.o.

Obec Telgárt

3. 6. 2019

Zmluva: Humanitárna pomoc

78/2019

800,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Telgárt

3. 6. 2019

Zmluva: Poskytnutie finančných prostriedkov

19-441-00665

10 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Telgárt

3. 6. 2019

Zmluva: Poskytnutie dotácie

149493

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Telgárt

6. 6. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

zmluva č.1020/2019/ODDRF

2 300,00 EUR

Banskobystrický samospr. kraj

Obec Telgárt

19. 6. 2019

Zmluva o spolupráci

01-7-1

400,00 EUR

Rozvojová agentúra banskobystrického samosprávneho kraja n. o

Obec Telgárt

30. 7. 2019

Nájomná zmluva

30072019

3 357,00 EUR

Snowstav s.r.o.

Obec Telgárt

8. 10. 2019

ZMLUVA O DIELO

2019/DC/01/014

18 138,24 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Telgárt

6. 11. 2019

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2019/001673-123

Neuvedené

Obec Telgárt

Min. vnútra SR

17. 12. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

45 000,00 EUR štyridsaťpäť

Ing. Pavel Pisár

Obec Telgárt

28. 1. 2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

KŽP-PO4-SC411-2017-36/X044

339 974,06 EUR tristotridsaťdeväťtisícdeväťstosedemdesiatštyri

Obec Telgárt

Ministerstvo životného prostredia

26. 2. 2020

Zmluva o dielo

2402/2020

36 416,00 EUR tridsaťšesťtisícštyristšestnásť

Marastav

Obec Telgárt

25. 5. 2020

Zmluva o prevode majetku

21052020

Neuvedené

Obec Telgárt

Euroconsult

12. 6. 2020

Dohoda o poskytnutí grantu

20-122

3 500,00 EUR tritisícpäťsto

Obec Telgárt

Ekopolis

28. 8. 2020

zmluva o uverejnení

212043

300,00 EUR tristo

Joma Travel s.r.o

Obec Telgárt

21. 9. 2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

368,79 EUR tristošesťdesiatosem

Mesto Tisovec

Obec Telgárt

23. 9. 2020

Zmluva o spolupráci

21/09/2020

400,00 EUR štyristo

Rozvojová agentúra banskobystrického samosprávneho kraja n. o

Obec Telgárt

23. 9. 2020

Zmluva o dielo

23092020

580,00 EUR päťstoosemdesiat

Obec Telgárt

Agroprojekt

30. 9. 2020

Mandátna zmluva

2000260220

Neuvedené

CEVEO

Obec Telgárt

29. 10. 2020

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2020/001579-096

Neuvedené

Min. vnútra SR

Obec Telgárt

8. 12. 2020

Zmluva o spolupráci

35/09/2020

400,00 EUR štyristo

Rozvojová agentúra banskobystrického samosprávneho kraja n. o

Obec Telgárt

30. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí FP

21-441-00672

10 400,00 EUR desaťtisícštyristo

Fond na podporu umenia

Obec Telgárt

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 148

Obecný úrad a samospráva

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:158
TÝŽDEŇ:1466
CELKOM:549949

Rýchly kontakt

Obec Telgárt
Telgárt 70
976 73 Telgárt

IČ: 00313874
DIČ: 2021170019

Bankové spojenie:
2002388001/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK25 5600 0000 0020 0238 8001

Tel.: 048 6194600
E-mail: info@obectelgart.sk

 

Zástupca starostu:

MVDr. Vasil Černák 

E-mail:  info@obectelgart.sk

Tel. kontakt: 0918 454 935

Nahlasovanie porúch:

Voda: 0850 111 234

Elektrina: 0800 159 000

Sme členom

OOCR Horehronie

Sme členom OOCR

Príroda, Tradície, Spoločenský život

Tradice