Obec Telgárt
Telgárt

 info@obectelgart.sk

Mapa webu

Adresa

Obec Telgárt

Telgárt 70, 976 73 Telgárt

 

Tel.: 048 6194600

E-mail: info@obectelgart.sk


ďalšie kontakty
Obec Telgárt - mapa

Celoplošné testovanie

Výsledky

Výsledky testovania v našej obci:

1. kolo

Počet testovaných: 1005
Počet pozitívnych: 5
Percentuálne to predstavuje: 0,5%

2. kolo

Počet testovaných: 1041
Počet pozitívnych: 6
Percentuálne to predstavuje: 0,58%

 


2. kolo - 7.11. - 8.11.2020 v čase 8:00 - 20:00

Na stiahnutie - postup testovania, odberné miesto Telgárt Celoplošné testovanie plagát 2.pdf (428.72 kB)

Kto sa musí testovať v druhom kole?

Testovanie v druhom kole v termíne 7. – 8. novembra 2020 bude určené pre všetky osoby nad 10 rokov, ktoré sa zdržujú v okresoch, kde počet identifikovaných infekčných ľudí prekročil hranicu 0,7%alebo ktoré potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne 9. – 15. novembra 2020. Nerozhoduje trvalý pobyt. V zmysle odporúčaní Ústredného krízového štábu, ktoré ešte musí potvrdiť uznesením vláda SR, totiž nebude umožnený voľný pohyb v týchto okresoch bez platného certifikátu z druhého kola celoplošného testovania. Na území okresov teda bude platiť zákaz vychádzania v termíne 9. – 15. novembra 2020.

Výnimku zo zákazu vychádzania budú mať len osoby s negatívnym výsledkom antigénového testu, ktorý získajú 7. – 8. novembra 2020 počas druhého kola testovania v rámci akcie „Spoločná zodpovednosť“ alebo držitelia RT-PCR testov. Presný termín realizácie RT-PCR testu, ktorý bude akceptovaný ako alternatíva k druhému kolu testovania, ešte potvrdí v uznesení vláda SR, predpokladaný termín prijatia rozhodnutia je v stredu 4. novembra 2020 (viac na rokovania.gov.sk).

Testovania by sa mali zúčastniť aj cudzinci v identifikovaných okresoch, ktorí sa preukážu pasom. V prípade neúčasti pre nich rovnako bude platiť zákaz vychádzania v týchto okresoch.

 

Testovanie nebudú musieť absolvovať osoby so zdravotnými obmedzeniami, ktoré presne špecifikuje uznesenie vlády SR.

Klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach na CELOM ÚZEMÍ SR budú pretestovaní priamo v zariadeniach, zoznam nemocníc vedie Ministerstvo zdravotníctva SR. Zoznam zariadení sociálnych služieb Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Komunikáciu aj výdaj testov zabezpečujú priamo príslušné ministerstvá.

Testovanie v rámci firiem prebehne len okresoch, kde počet identifikovaných infekčných ľudí prekročil hranicu 0,7%. Rovnako ako v prvom kole platí, že testovať vo vlastnej réžii s testami a certifikátmi budú môcť len spoločnosti nad 4 000 ľudí a spoločnosti spadajúce do kritickej infraštruktúry, ktoré testovali vo vlastnej réžii už počas prvého kola testovania. Zoznam týchto subjektov vedie Ministerstvo hospodárstva.

Kto sa nemusí testovať v druhom kole?

Ten, kto vie preukázať, že:

 • má menej ako 10 rokov,
 • sa vie preukázať negatívnym RT-PCR testom, najskorší možný termín vykonania testu stanoví vláda SR v uznesení, ktoré pravdepodobne prijme v stredu 4. novembra 2020, viac info na rokovania.gov.sk;
 • jeho zdravotný stav alebo diagnóza neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19, presný výpočet zdravotných obmedzení stanoví vláda SR v uznesení, ktoré pravdepodobne prijme v stredu 4. novembra 2020, viac info na rokovania.gov.sk;
 • v čase celoplošného testovania je v karanténe, ktorú nariadil RÚVZ alebo všeobecný lekár.

Kde sa môžem testovať v druhom kole?

Otestovať sa môžete na ľubovoľnom odbernom mieste v okresoch, kde bude prebiehať testovanie, nerozhoduje trvalý pobyt. Testovanie bude prebiehať v čase 08:00-20:00, s prestávkami v čase 12:00-12-45 a 16:00-16:30. Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Samozrejme, všetko za prísnych hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. Počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Testovaní občania si pri vstupe vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú v spolupráci so samosprávou zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad, ktorého likvidácia bude zabezpečená cestou spolupôsobiacich zložiek operácie podľa platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní.

Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný.

Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní príslušníci bezpečnostných zložiek.

V záujme zníženia náporu na odberné miesta budú lokálne samosprávy vydávať usmernenia k účasti v konkrétne časy, napríklad na základe abecedného poradia alebo podľa bydliska. Pre usmernenie sledujte komunikačné kanály samosprávy – webstránky, miestny rozhlas, informačné letáky.

Výsledky podľa okresov

 


 

1. kolo - 31.10. - 1.11.2020

Na stiahnutie - postup testovania, odberné miesto Telgárt - Celoplošné testovanie plagát.pdf (709.02 kB)

Na stiahnutie - hlásenie v miestnom rozhlase 29.10.2020 15:55 - rozhlas_29102020.pdf (208.09 kB)

 

Kompletné všeobecné informácie k celoplošnému testovaniu

https://www.somzodpovedny.sk

Testovanie bude prebiehať v čase od 7:00 do 22:00 (posledný odber 21:30)

Informácie o odbernom mieste budeme aktualizovať !!!

 

Dôležité informácie:

 • Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
 • Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
 • Testovania sa nezúčastnia klienti Domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach.
 • Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.
 • Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.
 • Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované.
 • Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.
 • Testujúci personál bude vopred testovaný.
 • Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.
 • Vzorky budú bezpečne zlikvidované.
 • Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 07:00 – 12:00 h a 13:00 – 22:00 h (posledný odber 21:30), nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.
 • V prípade pozitívneho výsledku testu jednej z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti bude k dispozícii niekoľko ubytovacích zariadení, v ktorých bude možnosť absolvovať povinnú karanténu s cieľom eliminácie rizika vzájomnej nákazy.
 • Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín.
 • Ak máte záujem vypomôcť ako zdravotnícky personál alebo dobrovoľník, registrujte sa na portáli Ministerstva zdravotníctva SR na korona.gov.sk.
 • V prípade, že viete odberné miesta podporiť materiálne (stany, ionizátory, garmicídne žiariče, ochranné a dezinfekčné prostriedky, vonkajšie ohrievače a ďalšie), kontaktujte priamo lokálnu samosprávu.

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:

 • Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA

 • Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca.
 • Vypíšete formulár potrebný na registráciu.
 • Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku.
 • Pristúpite k odpadkovému košu, vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.

ODBER

 • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
 • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

 • Na výsledky počkáte vo vyhradenom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV

 • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
 • Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.
 • Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.
 • Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.
 • Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

 

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

SOM NEGATÍVNY

Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť druhého kola celoplošného testovania o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Zodpovedným prístupom k testovaniu urobíte správnu vec.

SOM POZITÍVNY

 1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí, ktorí nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií o zariadeniach poskytne v krátkom čase minister dopravy.
 2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.
 3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
 4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.
 5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.
 6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).
 7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
 8. Nikam necestujte.
 9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.
 10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.

 

 

Prílohy

rozhlas_29102020.pdf

rozhlas_29102020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,09 kB

rozhlas_29102020.pdf

rozhlas_29102020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,09 kB

Celoplošné testovanie plagát.pdf

Celoplošné testovanie plagát.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 709,02 kB

Celoplošné testovanie plagát 2.pdf

Celoplošné testovanie plagát 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,72 kB

Celoplošné testovanie plagát 2.pdf

Celoplošné testovanie plagát 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,72 kB
Autor: Správca Webu

Obec a občan

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:158
TÝŽDEŇ:1466
CELKOM:549949

Rýchly kontakt

Obec Telgárt
Telgárt 70
976 73 Telgárt

IČ: 00313874
DIČ: 2021170019

Bankové spojenie:
2002388001/5600, Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK25 5600 0000 0020 0238 8001

Tel.: 048 6194600
E-mail: info@obectelgart.sk

 

Zástupca starostu:

MVDr. Vasil Černák 

E-mail:  info@obectelgart.sk

Tel. kontakt: 0918 454 935

Nahlasovanie porúch:

Voda: 0850 111 234

Elektrina: 0800 159 000

Sme členom

OOCR Horehronie

Sme členom OOCR

Príroda, Tradície, Spoločenský život

Tradice

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Dnes je 19.5.2024

Meniny má Gertrúda, Gerda

Zajtra má meniny Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
slabý dážď 21 °C 8 °C
pondelok 20. 5. slabý dážď 20/10 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 21/11 °C
streda 22. 5. mierny dážď 19/13 °C

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:49

Slnko zapadá:20:21